Green Motion Biluthyrning COVID-19 Företag Kontakt Stationer Boka nu

Om oss

Miljöpolicy

Lojalitetsprogram

Grön Silver Guld VIP

Våra hyrbilspaket

Standard Plus+ Premium Premium+

Nyheter

Uthyrningskontor

Gothenburg Central Station Arlanda Flygplats Jönköping Se alla

Blogs

Tar hand om världen omkring oss

Att aktivt minska vår påverkan på miljön är orsaken till att vårt företag grundades. Vi bryr oss om miljön och vidtar åtgärder inom alla delar av verksamheten för att minska vår påverkan, återvinna där vi kan och använda förnybar energi så mycket som möjligt. Varje franchise som arbetar med oss väljer att följa denna policy, så du kan vara säker på att du väljer ett företag som bryr sig, oavsett var och när du hyr från Green Motion.

MT Green World Environment Award Logo

Inom alla delar av vår verksamhet strävar vi efter att:

  • Följa alla relevanta lokala lagkrav, uppförandekoder och förordningar, och att gå längre än dessa där vi känner att vi kan
  • Förhindra förorening av mark, luft och vatten
  • Minska vatten- och energianvändningen
  • Minimera avfallet och öka materialåtervinningen inom ramen för våra rutiner för avfallshantering
  • Använda mer miljövänliga produkter och hållbara material på alla våra kontor i hela vårt nätverk
  • Involvera våra kunder, leverantörer och partners i genomförandet av våra mål
  • Främja miljömässigt ansvarsfulla inköp.

Så, vad gör vi egentligen?

Miljövänlig vagnspark

Vi har ett nära samarbete med några av världens största motortillverkare, inklusive Citroen, Toyota, Honda, Lexus och BMW, och vi är i den privilegierade positionen att kunna hyra fordon som ligger i framkant när det kommer till miljötekniken. Vi har noggrant valt ut fordon från var och en av våra partnertillverkare som gör det möjligt för oss att erbjuda ett urval av hyrbilar över hela sortimentet, från små stadsbilar till lyxiga limousiner, som alla ger våra kunder möjlighet att minska sina CO2-utsläpp.

Grön energi

Där det är lämpligt installerar vi kraftproduktion som antingen kommer från vindkraftverk eller solenergiteknik. Innan en av våra fordonsuthyrningsplatser öppnas gör vi en fullständig bedömning för att få en förståelse för effektbehoven, och därefter kan vi fastställa det bästa sättet att tillhandahålla el och värme.

I vissa fall är det nödvändigt för våra kontor att ta emot kraftförsörjning (eller alternativt uppvärmning) via det nationella nätet. Om så är fallet är det ett obligatoriskt krav för kontoren att använda elleverantörer som valts utifrån deras ”gröna” profil. Varje uthyrningskontor har lågenergibelysning och följer användningen av lågenergilampor. I vissa fall installerar vi passiva sensorer som slår på och av lampor automatiskt (beroende på det specifika utrymme de belyser och dess användning) för att ytterligare minska energiförbrukningen.

Återvinningszoner

Vi tar återvinning på allvar och har installerat återvinningszoner på många av våra kontor (utrymmet kan vara lite begränsat på flygplatser, men våra anställda hjälper dig alltid att hitta din närmaste återvinningspunkt om du frågar).

Vi återvinner alla accepterade återvinningsbara material (detta kan variera från land till land), återvinner vattnet vi använder för att rengöra våra fordon, har matavfallskärl i våra personalrum och uppmuntrar våra kunder att dra nytta av zonerna vid ett besök. De är färgkodade för enkelhets skull, men personalen finns alltid till hands för att hjälpa till om du är osäker.

Använder hållbara material

När vi bygger upp våra kontor gör vi vårt yttersta för att hitta lokala miljömedvetna leverantörer och ställa iordning kontoret på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi strävar efter att köpa våra golv från återvunnet virke, och vi använder till och med gamla däck i vissa fall. Vi använder återvunnet material där det är möjligt för skyltning, minimerar pappersanvändningen (det går dock inte att ta bort pappersbehovet helt, och i sådana fall köper vi återvunnet papper) och ser till att allt avfall från byggnaden återanvänds på en annan plats eller återvinns.

Service

Vi köper in miljövänliga och biologiskt nedbrytbara kemikalier och återvinner naturligtvis alla behållare när de är tomma (vi köper större påfyllningsstorlekar där det är möjligt för att minimera avfallet). Vi minskar också vattenförbrukningen genom att införa alternativa sätt att serva våra fordon, såsom ångrengöring, vattenavskiljning och återvinning, tillsammans med vattenlösa rengöringsprocesser där det är möjligt.

Alla Green Motion-anställda ansvarar för att arbeta mot målen i denna policy.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra miljöinitiativ och välkomnar alla synpunkter eller förslag du har för något område av vår verksamhet. Om du vill ha mer information om vårt engagemang för miljön eller vill komma med några förslag, vänligen skriv till oss på [email protected].