Green Motion Biluthyrning COVID-19 Företag Kontakt Stationer Boka nu

Om oss

Miljöpolicy

Lojalitetsprogram

Grön Silver Guld VIP

Våra hyrbilspaket

Standard Plus+ Premium Premium+

Nyheter

Uthyrningskontor

Gothenburg Central Station Arlanda Flygplats Jönköping Se alla

Blogs

Prissättning

Prissättningen anges ”per dag” (24-timmarsperiod)

I priset ingår

Undantag från kollisionsskador (CDW)

Tredjepartsansvar (TP)

Vägassistans

Vägskatt

Vinteravgift (gäller från 01/11 till 31/03)

Moms 25 %

Ingår inte i priset

Avgift för ung förare: 100 SEK/dag, moms ingår

Självriskförsäkring

Tillval

E&OE

Ålderskrav för förare

Lägsta ålder: 20 år förutom bilgrupperna J – K – KA: 25 år

Högsta ålder: Ingen

Tillägget för ung förare på 100 SEK per dag inklusive moms gäller för åldrarna 20-24 år upp till högst 1 500 SEK

Krav på körkort

Alla förare måste ha ett giltigt körkort. Man måste ha haft körkortet i minst 2 år.

Om ditt körkort inte är i romerskt alfabet (dvs. arabiska, grekiska, ryska eller kinesiska) måste du ta med ett internationellt körkort och ditt inhemska körkort.

I händelse av att en kund anländer till uthyrningsdisken utan nödvändig dokumentation enligt ovan kommer bokningen att avbokas. I dessa fall kommer ingen återbetalning att utfärdas.

Extraförare

Högsta antalet extraförare: Inga begränsningar

Extraförare är tillåtna till en kostnad av 40 SEK per dag – inklusive moms. Ingen maxavgift.

Försäkringsskydd

Undantag från kollisionsskador (CDW): Moms ingår

Undantaget från kollisionsskador är det skydd som begränsar kundens ansvar för skador på hyrbilen.

Undantaget från kollisionsskador kommer att ogiltigförklaras om villkoren för uthyrningen inte uppfylls eller bryts.

Grupper

Excess amounts

Deposit amounts

Alla andra bilgrupper

SEK18000

SEK18000

Premium

SEK18000

SEK18000


Undantaget från kollisionsskador ingår inte i den exklusiva produkten för källmarknaden USA/Kanada

Grupper

Daily Rate

Excess amounts

Deposit amounts

Alla andra bilgrupper

SEK 90

SEK 18000

SEK 18000

Premium

SEK 90

SEK 18000

SEK 18000


Komplett skyddspaket: Super CDW täcker det undantagbara beloppet vid skada eller stöld – SCDW täcker inte skador på insidan eller undersidan av hyrbilen, däck- och hjulskador, trasiga eller förlorade nycklar eller kontaminering av bränsle, oavsett om skadan är avsiktlig eller inte. Moms ingår. Detta försäkringspaket minskar självrisken till noll och minskar depositionsbeloppen enligt nedan. Moms ingår:

Grupper

1-10 Days (Daily Rate)

Deposit Amount

10+ Days (Daily Rate)

Deposit Amount

Alla andra bilgrupper

SEK 150

SEK 2000

SEK 100

SEK 2000

Premium

SEK 150

SEK 2000

SEK 100

SEK 2000


Om du köper självriskförsäkringen från en tredje part måste kreditkortsinnehavaren uppvisa sitt kreditkort vid uthyrningsdisken för att biluthyrningshandläggaren ska kunna godkänna depositionen.

Undantag från stöld (TW): Moms ingår

Undantaget från stöld är det skydd som begränsar kundens ansvar vid stöld av hyrbilen.

Grupper

Excess amounts

Deposit amounts

Alla andra bilgrupper

SEK 18000

SEK 18000

Premium

SEK 18000

SEK 18000


Undantaget från kollisionsskador ingår inte i den exklusiva produkten för källmarknaden USA/Kanada

Grupper

Daily Rate

Excess amounts

Deposit amounts

Alla andra bilgrupper

SEK 35

SEK 18000

SEK 18000

Premium

SEK 35

SEK 18000

SEK 18000


Ansvarsskydd från tredje part (TP): Moms ingår

Du kan hållas ansvarig för skador på eller förlust av däck, vindrutor, glas och underrede. Vänligen kontrollera detta med uthyrningshandläggaren vid ankomst.

Om du köper självriskförsäkringen från en tredje part måste kreditkortsinnehavaren uppvisa sitt kreditkort vid uthyrningsdisken för att biluthyrningshandläggaren ska kunna godkänna depositionen.

Tredjepartsansvar ingår i priserna och är obegränsat.

Prissättning

Multiprispaket – Basic, Plus, Premium och Premium Plus finns tillgängliga på många webbplatskanaler och exakt vad som har inkluderats i priset anges i både offertstadiet och på hyreskupongen. Kunderna måste kontrollera vad som ingår i paketet innan de bokar, och de måste presentera kupongen vid uthyrningsdisken.

Green Motion Basic

Självrisk – 18 000 SEK (glas och däck täcks ej)

Deposition – 18 000 SEK

Begränsade km – 150 kilometer per dag, 2,25 SEK för ytterligare km

Ej avbokningsbar

Ej återbetalningsbar

Ej ändringsbar

Green Motion Plus

Självrisk – 9 000 SEK (glas och däck täcks ej)

Deposition – 9 000 SEK

Begränsade km – 300 kilometer per dag, 2,25 SEK för ytterligare km

Återbetalning vid avbokning enligt villkoren

Green Motion Premium

Självrisk – 4 500 SEK (glas och däck täcks ej)

Deposition – 4 500 SEK

Obegränsade kilometrar

Återbetalning vid avbokning enligt villkoren

Green Motion Premium Plus

Självrisk – 0 SEK

Deposition – 1 000 SEK

Obegränsade kilometrar

Glas och däck täcks

Fast Track (om tillgängligt)

Upp till 2 tillval

Gratis avbokning upp till 48 timmar före uthyrningen

Specialutrustning/tillval

Babyskydd: 130 SEK per dag. Max 910 kr per uthyrning, inklusive moms. På begäran.

Bältesstol: 130 SEK per dag. Max 910 kr per uthyrning, inklusive moms. På begäran.

Barnstol: 130 SEK per dag. Max 910 kr per uthyrning, inklusive moms. På begäran.

GPS: 120 SEK per dag. Max 840 kr per uthyrning, inklusive moms. På begäran.

Vinteravgift: Ingår i priset. Obligatoriskt från 1 november till 31 mars.

Villkor för tillval

Observera att priset för tillval kan ändras utan föregående meddelande. Tillval erbjuds i mån av tillgänglighet.

Vägassistans

Inkluderat i priset, inklusive 25 % moms. Se kontorets öppettider.

Avgifter

Flygplatsavgift ingår i priset: 25 % moms ingår

Envägshyra: 400 SEK/uthyrning, moms ingår

Bränslepolicy

Basic – Fyll på till samma nivå

Plus – Fyll på till samma nivå

Premium – Full till full

Premium Plus – Full till full

Vår bränslepolicy fungerar enligt principen ”full till full”. Vi vill att kunderna returnerar hyrbilen med full tank, precis som när de hämtade bilen. Bränsle som saknas debiteras per liter (dagspris) och en extra avgift på 250 SEK inklusive moms (tankavgift).

Du kan behöva lämna en bränsledeposition reserverad på ditt kreditkort som kommer att släppas när du returnerar bilen med samma mängd bränsle. Bränsle som saknas debiteras vid returen. Priset per liter som uthyraren tar ut kan vara betydligt högre än priset på den lokala bensinstationen. Bränsleavgifter betalas vid uthyrningsdisken.

Policy för körsträcka

Basic – Begränsat till 150 km per dag

Plus – Begränsat till 300 km per dag

Premium – Obegränsade km per dag

Premium Plus – Obegränsade km per dag

I händelse av att hyrbilspaketen inte erbjuds kommer standardprodukten att erbjuda obegränsad körsträcka inom Sverige.

Resor över lands- och delstatsgränser

Gränsöverskridande resor är tillåtna men får endast utföras på begäran och endast för de länder som anges nedan. Moms ingår

Country

Kostnad per dag

Finland

SEK 0

Norge

SEK 200

Danmark

SEK 0


*Policy för körsträcka påverkas inte. Andra platser är förbjudna.

Momssats

25 % ingår i uthyrningspriset.

Betalningsmetod

Accepteras för deposition: American Express, MasterCard, Visa (ej debit)Accepteras för betalning: American Express, MasterCard, Visa (ej debit)

En deposition på självrisken kommer att reserveras på ditt/dina kort under bokningsperioden.

Kreditkort måste stå i huvudförarens namn.

Se till att du har en tillräckligt stor gräns för att täcka självrisken.

I händelse av att du misslyckas med att presentera ett giltigt kreditkort eller saknar tillräckliga medel på kreditkortet, kan uthyrningshandläggaren vägra att släppa fordonet. I dessa fall kommer inga betalade medel att återbetalas.

Typer av ID-handlingar

Två former av fotografisk legitimation (dvs. pass och körkort).

Fordonsgrupp/modell

Våra fordon klassificeras i grupper för tydlighet i bokningen. Gruppen anges längst ned till höger på fordonsbilden och beskrivningen längst upp till vänster. Gruppen kommer att stå på din bokning.

Bokningar bekräftas för en grupp och inte en viss modell om inget annat anges. Vi beklagar att vi inte kan garantera ett visst märke/modell eller bränsletyp för fordon om inte en garanterad modellgrupp har bokats. Fordonet som visas i någon dokumentation är endast för vägledning och kan ersättas med ett alternativt, liknande eller uppgraderat fordon efter eget gottfinnande.

Fordonets skick

Fordon måste returneras till kontoret/avlämningsplatsen i samma skick som när det hämtades/levererades. Normalt slitage är acceptabelt, men större skador/slitage på lacken (intern och extern) kommer att debiteras enligt våra serviceavgifter (för rengöring) och till rådande pris för reparation av skador. Det är kundens ansvar att se till att fordonet kontrolleras noggrant innan fordonet överlämnas.

Medan kunden ansvarar för fordonet tar kunden ansvar för att upprätthålla fordonets trafiksäkerhet och samtycker till att vidta avhjälpande åtgärder för att undvika onödiga kostnader/skador. Detta kommer att innefatta att upprätthålla oljenivåer, däcktryck och andra vanliga underhållsåtgärder för att underhålla fordonet.

Eventuella skador som orsakas på fordonet, om det returneras utanför öppettiderna, är hyrestagarens ansvar tills vår personal har checkat in fordonet.

Kupong

En utskriven version av din kupong måste uppvisas vid ankomsten till uthyrningsdisken. Underlåtenhet att presentera kupongen innebär att uthyrningshandläggaren kan debitera dig enligt de lokala priserna. Observera: Vi är inte ansvariga för överavgifter på uthyrningar där kupongen inte presenterades för den lokala handläggaren vid hämtning av fordonet. Om du inte presenterar de nödvändiga dokumenten, dokumentationen inte är giltig, eller om du inte har tillräckliga medel på ditt kreditkort, kan uthyrningshandläggaren vägra att släppa fordonet och inga medel kommer att återbetalas.

Service/djur i fordonet

Green Motion har en rökfri policy för alla fordon. Om du har rökt eller tillåtit rökning i fordonet tillkommer en extra kostnad. En serviceavgift tas ut för att rätta till eventuell nedsmutsning på grund av cigarettrök/aska (eller cigarr) till ett lägsta belopp av 3 000 SEK inkl. moms

Vi begär att inga djur transporteras i vårt fordon om de inte transporteras i bur. En serviceavgift kan tas ut för att rätta till eventuell nedsmutsning på grund av djurtransporter. Minimiavgiften blir minst 1 500 SEK inkl. moms.

I händelse av att ett fordon returneras i orent skick (internt eller externt) och kräver mer än vår standardstädning, tillkommer en serviceavgift på 1 500 kr inkl. moms.

Öppettider

Kolla www.greenmotion.se för att se våra tillämpliga öppettider för din uthyrning/ankomst/avgång (hämtning, retur, etc.)

Kontrollera alltid i förväg. Kontoret kan vara stängt för hämtningar och returer på lokala helgdagar

Upphämtning och avlämning utanför öppettider

Om det är möjligt att lämna/hämta fordon utanför öppettider kommer du att debiteras 500 SEK inklusive moms för tjänsten, som ska betalas vid upphämtning. Förfrågningar om lämning/hämtning utanför öppettider behandlas på begäran och kan inte garanteras.

Upphämtningar eller returer efter midnatt kommer att ge en högre avgift och kanske inte är tillgängligt.


Försenade upphämtningar

I händelse av att en kund drabbas försenade flyg kommer kunden inte att debiteras en tilläggsavgift inom 1 timme från den avsedda ankomsttiden om ett flygnummer tillhandahålls. Om inget flygnummer tillhandahålls kan kontoret stänga utan föregående meddelande.

Inga återbetalningar kommer att ges för uthyrningar som avslutas tidigt, sena inlämningar, utebliven ankomst eller avbokningar som görs efter uthyrningens startdatum, även om avbeställningsskydd har köpts.

Förlängningar av hyra

Observera att det kanske inte alltid är möjligt att förlänga uthyrningen. När uthyrningskontoret samtycker till att förlänga hyran debiteras hyran till rådande pris som kan vara högre eller lägre än den ursprungliga bokningsavgiften.

Ej auktoriserad hyresförlängning

5 000 SEK inklusive moms i straffavgift utöver hyresavgiften tillkommer och föraren svartlistas (avvisas för framtida bokningar)

Tidiga returer/oanvända hyresdagar

Inga återbetalningar (delvis eller fullständiga) kommer att ges för uthyrningar som avslutas tidigt, sena upphämtningar, utebliven ankomst eller avbokningar som görs efter uthyrningens startdatum.

Förlorade nycklar

Green Motion tar ut en avgift om nycklarna försvinner eller skadas. Observera att om ett fordon blir stulet och nycklarna inte återlämnas till uthyrningskontoret, kommer hyrestagaren att anses vara vårdslös. Förlorade nycklar anses vara vårdslöshet och omfattas inte av försäkringens självriskbegränsning eller riskreduceringspaket. Förare kommer att vara ansvariga för alla kostnader i samband med återhämtning, förlust av användning och reparation. Denna lista är inte uttömmande.

Böter, straff och administrationsavgifter

Det är varje hyrestagares ansvar att täcka kostnaden för eventuella parkeringsböter och trafikförseelser. När böter eller trafikförseelser inträffar och ett Green Motion-kontor är inblandat i administrationen av avgiften debiteras en administrationsavgift på 400 SEK inklusive moms till kunden.

Sena returer

Ett fordon hyrs för en avtalad period som anges i hyresavtalet. Det finns en tidsfrist på 2 timmar i slutet av en uthyrning varefter en extra dags hyra automatiskt kommer att förfalla.

Efter tidsfristen kommer Green Motion att klassificera bokningen som sen tillbakalämning, och ytterligare avgifter kommer att tillföras. Det rådande dagspriset kommer att gälla och kommer att inkludera alla fakturerbara tillval som barnstolar, extraförare eller undantag från skador. Avgiften kommer att tillämpas på det kort som används som säkerhet i början av uthyrningen

Förbetalda uthyrningar

Förbetalda uthyrningar är tillåtna.

Ändringsförslag

Bokningsändringar måste begäras skriftligen minst 24 timmar före hyresstart. Observera att ändringar via telefon inte accepteras. En ändringsbegäran är inte garanterad och ändringar kommer att behandlas som en ny bokning.

Fordonsspårare

Vissa av våra fordon innehåller spårningsenheter som kommer att användas i enlighet med vår dataskyddspolicy.

Avgift för utebliven ankomst

En hyresdag kommer att debiteras för alla bilgrupper om bokningen inte avbokas 24 timmar i förväg. Avgiften kommer dock inte att dras om kunden dyker upp inom 6 timmar efter upphämtningstiden.

Om en kund anländer efter denna tid kan fordonets tillgänglighet inte garanteras. Vi kommer att göra allt vi kan för att tillhandahålla ett fordon. Detta kan inkludera att erbjuda ett annat fordon, och priserna kan skilja sig från den ursprungliga bokningen.

Flygnummer som tillhandahålls är endast i informationssyfte. Det är kundens ansvar att informera kontoret om eventuella förseningar.

Klagomål

Alla klagomål ska göras skriftligen antingen via vårt kontaktformulär online som finns på vår Kontakta oss-sida eller via e-post till [email protected] inom 30 dagar från den sista dagen av din uthyrning. Även om vi försöker lösa alla ärenden som kommit till vår kännedom kommer vi inte att behandla ärenden som kommer till oss efter den tidsperioden. Om kommunikationen någon gång under utredningsprocessen upphör under en period på mer än 30 dagar kommer ärendet att betraktas som avslutat och inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas.

GDPR

All information som rör integritet och dataskydd när du använder en Green Motion-tjänst kommer att finnas i vår integritetspolicy som finns på vår webbplats – www.greenmotion.se/personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Alla bokningar omfattas av våra villkor.

Green Motion Limited kan inte ta ansvar för eventuella avgifter som uppstår i samband med dokumentation som undertecknats och accepterats lokalt.

Green Motion Limited kommer inte att hållas ansvariga för någon som kör under påverkan av alkohol eller droger som orsakar avsiktlig skada, terrängkörning eller körning utan vederbörlig omsorg och uppmärksamhet. Kunden kommer att ta ansvar för sådana anspråk. Denna lista är inte uttömmande.

När en heltäckande försäkring tecknas är det för att ge kunden rätt att köra bilen och täcker fordonet vid en olycka. I det fall en kund anses vara vårdslös förbehåller sig Green Motion Limited och dess kontor rätten att vidta åtgärder för att erhålla samtliga kostnader i samband med förluster från kunden.

Samtal till Green Motion kan spelas in.

Villkor utfärdades i maj 2019 och kan när som helst ändras.